კრიტიკულ დღეებში ყურანი იკითხება?

კითხვა:

დაშვებულია თუ არა ქალებისათვის ყურანის კითხვა, როცა ისინი იმყოფებიან ქალური წესის პერიოდში?

პასუხი:

არსებობს რიგი აუცილებელი შემთხვევა, რა დროსაც დაშვებულია ქალმა იმ პერიორშიც წაიკითხოს ყურანი, როცა ის იმყოფება ქალურ წესში. განსაკუთრებით ქალი თუ არის მასწვლებელი, რომელიც ასწავლის ყურანს ან მოსწავლე, რომელიც სწავლობს ყურანს მისთვის დასაშვებია წიკითხოს, შეუსწოროს ან ისწავლოს ყურანი. ქალისათვის ამ მდგომარეობაში ყურანის არ დავიწყების მიზნით, ზემოხსენებული მიზეზების გარდაც დაშვებულია ზეპირეად იკითხოს ყურანი. მოცემულ საკითხთან დაკავშირებით ისლამის მეცნიერების ერთ ნაწილი შუამავალის განმარტებებზე დაყრდნობით ამბობენ, რომქალს ნებისმიერ შემთვევაში შეუძლია ყურანის კითხვა და ამისათვის არ არსებობს რაიმე სახის აკრძალვა“. თუმცა ისლამის მეცნიერთა მეორე ნაწილი მიიჩნევს, რომ ამ მდგომარეობის მქონე ქალის ყურანის კითხვა არ შეიძლება, მიუხედავად იმისა არსებობს თუ არა აუცილებელი შემთხვევები.

როგორც ვხედავთ, თემასთან დაკავშირებით სამი განსხვავებული აზრი არსებობს. შეიძლება ვთქვათ, რომ: სწავლის, სწავლების ან არდავიწყების მიზეზად წარმოქმნილი აუცილებლობის გამო ქალს უფლება აქვს ქალური წესის პერიოდშიც იკითხოს ყურანი.

წყარო:

მუჰამმედ ბინ სალიჰ ალ-‘უსეიმინ, სორულუ ჯევაპლი ისლამინ რუქუნლერი, 218 გვ. გამომცემლობა ღურაბა, სტამბოლი, 2009.

 

ძიება
 
შეიყვანეთ საძიებო ტექსტი


ძიება Google-ში
ძიება ამ საიტზე
Advertisement
 
მსგავსი გვერდები
 

ჩვენი გვერდი Facebook-ზე
 
კითხვები თეოლოგთან
 
მომხმარებლები ონლაინში
 
 
დღეს 15 visitorsმომხმარებელი იყო აქ!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=